foto
Hest og kjerre: Hver sommer tar Ove Særheim med de eldre på Lindesnes omsorgssenter på tur med hest og kjerre. Her kjører de gjennom rundkjøringen i sentrum av Vigeland. Foto: Espen Sand

Ove (77) har hjulpet eldre i 52 år