Nakstad ber folk over 40 år unngå å kjøpe jodtabletter – beredskapen gjennomgås

foto