Krav om fjerning av piggtråd to steder i Lindesnes