Fortsatt nei til å fjerne sykkelsti ved Sparbygget

foto