– Skjeggkre har blitt et hysteri

Sitter fast: Leif Arne Bjerland setter ut limfeller for å avdekke hvor stort insektsproblemet kan være i en bolig. Skjeggkreet kryper inn i limfella og setter seg fast. Foto: Marianne Furuberg