Statens vegvesen søker om rammetillatelse til å rive bygningen,

Holmenfoss kro, på eiendommen som ligger i krysset kleivsetvegen og

E-39.

Statens vegvesen er eier av eiendommen, og arealet vil senere bli sammenføyd med veiarealet, står det i søknaden til Søgne kommune.

Vegvesenet tror ikke det er nødvendig med nabovarsel for dette tiltaket og de vil ha svar fra kommunen om de er enige i denne vurderingen.

Holmenfoss kro skal rives.