Songdalen planutvalg skal torsdag behandle saken om Hortemo Idrettspark. Det var høsten 2013 at det ble startet opp et mulighetsstudie for å utvikle Hortemo Idrettspark. Politikerne har tidligere hatt saken på agendaen, men den er blitt utsatt samt at man måtte gjøre noen reguleringsendringer.  I november 2014 vedtok planutvalget at det kan bygges en kaldhall på en høyde på 12 meter. Endringen ble lagt ut til høring og det er kommet inn seks merknader fra naboer som mener de mister sol som følge av en kaldhall inn i boligområdet. De er også skeptiske til færre parkeringsplasser og endring av vei i forhold til reguleringsplanen som ble vedtatt i 2006.

Rådmannen har lyttet til naboenes bekymring og foreslår i sitt forslag til planutvalget å flytte kaldhallen fra vedtatt område og over til der det i dag er kunstgressbane. Denne skal så etableres der hvor kaldhall er planlagt. Dersom politikerne er enig med rådmannen må også dette forslaget ut på ny høringsrunde.

Rådmannens forslag til vedtak kan leses her

Arbeidsgruppen bestående av Lars Thomsen fra Greipstad IL, kulturkonsulent i Songdalen Trine Kallevig, Anders Nygaard fra Vest-Agder Fylkeskommune og Terje Premark fra teknisk enhet i Songdalen fotografert her i desember 2013 da arbeidet med å se på muligheter så smått var kommet i gang. Foto: Anne Lise Riseng