I dagens planutvalgsmøte behandlet politikerne Knut Henriksen (Ap), Erik Lindås (V), Tone Pettersen (V), Torfinn Kleivset (KrF), Gry Vibeke Aga Stubstad (Frp), Bernt Daland (Frp), Bodil Langenes (H) og Helge Reisvoll (H) søknad om dispensasjon for riving og bygging av nytt slakteri på Lunde i Søgne.

Bernt Daland (Frp) la fram forslag om å delegere videre saksgang til rådmannen, for på den måten å unngå unødvendig utsettelse for utbygger. Det var alle pølsehungrige politikere enig i.

Det betyr at hvis noen klager på dispensasjonsvedtaket, kan administrasjonen behandle det og sende det videre til Fylkesmannen uten at det må ventes på politisk behandling.

– Jeg vil berømme de som skal bygge dette bygget. Det passer fint inn på Lunde, i motsetning til andre bygg som kommer. Nå har jeg spist pølser fra andre fabrikanter lenge, og jeg lengter etter pølsene på Lunde, sukket Kleivset.

Dagens leder av planutvalget, Yngve Monstad (MDG) mente rett og slett at dette var et helsefrembringende vedtak.

Saksframlegget kan leses her