Søgne: Vest-Agder Fylkeskommune bevilger 225 000 kroner til arbeidet med utarbeidelse av mulighetsstudie for Tangvall. Det forutsettes at Søgne kommune bevilger tilsvarende beløp. Det vedtok Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i møte 28. september.

Mulighetsstudiet for Tangvall ble utarbeidet som et grunnlag for arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall, som ble sluttbehandlet i juni 2016. Mulighetsstudiet ble utarbeidet av Asplan Viak og ble ferdigstilt i april 2015. Mulighetsstudiet kostet kr 450 000 ekskl. mva.

I tillegg har Søgne kommune benyttet egne personalressurser til prosjektet.