Songdalen kommune er avhengig av finansinntekter også i 2017. Etter det blir avhengigheten av verdensøkominien mindre kom det fram under budsjettframleggingen fra rådmannen.

Uro i finansmarkedet, ny president i USA, bekymrer Songdalens rådmann.

Det er firmaet Gabler AS som forvalter kommunens finanser på verdensmarkedet. I en mail datert 16.11. til rådmannen skriver Investment manager i Gabler AS, Else Tonstad at hun anbefaler å sitte stille i båten.

– Sannsynligvis vil EM aksjer og de selskap(er) som har en høyere operasjonell og finansiell økonomisk skala få en kraftigere nedtur enn mer defensive og konsumorienterte selskaper/aksjemarkeder. Det samme gjelder nok EM renteeksponering og EM valuta, hvor rentepåslaget vil øke i mange EM økonomier med tilhørende relativ svekkelse mot dollar. Har man en fullinvestert portefølje så kan man vurdere om man ønsker å reallokere midler fra de delene som skal beskytte mot markedsfall i porteføljen, men her anbefaler vi at man sitter stille i båten og lar de gode forvaltere i porteføljen håndtere denne risikoen sammen med porteføljens iboende egenskaper. Vi må minne om at en portefølje består av mange ulike selskaper og aktiva, hvor blant annet selskapene igjen betjener mange millioner kunder og hvor endringer i politikk har langsomme effekter realøkonomisk på tross av medias iherdige innsats for å få dette til å se ut som en hendelse hvor verden stopper. 7. desember 1941 angrep Japanerne den Amerikanske marinebasen Pearl Harbour og var et enormt sjokk svært få hadde forventninger til at skulle skje. På tross av dette enorme sjokket som man skulle tro ville rystet Amerikansk økonomi inn i sine grunnvoller, økte GDP veksten fra 1941 til 1942 og i etterfølgende 7 måneder steg markedet over 40%. Det er selvfølgelig ikke noen analogi til hva som skal skje nå, men en påminnelse om at markedet er et mangehodet dyr og p.t virker det ikke som om USA er veldig sårbart for sjokk, selv om den økonomiske veksten er godt under 2% år over år, står det i mailen fra Tonstad.