Søgne KrF har satt Torfinn Kleivset på topp - og dermed som sin ordførerkanidat før høstens valg.

Kleivset har fast plass i planutvalget for KrF og er Søgnes varaordfører.

Valglisten for KrF i Søgne blir som følger:

1. Torfinn Kleivset

1. Torfinn Kleivset

2. Torunn Verdal

3. Sigrunn Sæther

4.Pål Sverre Aasen

5. Jostein Andreassen

6. Andreas Engebrethsen

7. Allen Elle

8. Sølvi Svendsen

9. Harold Bendiksen

10. Bergljot Aasen

11. Michael Mæstad

12. Kjell Gustav Sørli

Arkivfoto