Lensmann Terje Pedersen sier i pressemelding at det i 2014 ble stjålet flere mopeder i Søgne og Songdalen,  enn på mange år. Tallet på antall stjålne mopeder har vært lavt gjennom flere år. I 2013 ble det meldt om seks mopedtyveri. I 2014 tok det seg kraftig opp. 18 mopeder ble meldt stjålet.

Færre trafikkulykker

Pedersen skriver at det gledelige med statistikken for Søgne og Songdalen er nedgang i antall trafikkulykker. Antall trafikkulykker med personskade er mer enn halvvert, fra 24 i 2013 mot 10 i 2014.

– Dette er saker som ofte rammer hardt og brutalt for de som er involvert, skriver lensmannen.

Narkotikakriminalitet

Brukersaker innen narkotikakriminalitet er redusert fra 90 i 2013 til 70 i fjor. Saker knyttet til kjøp og salg ligger på samme nivå begge årene med 66 saker. Det skyldes ikke mindre omsetning og tilgang til narkotika at antall brukersaker er redusert, men lensmannskontorets begrensede mulighet til å prioritere å straffeforfølge misbrukere.

Tall fra pressemeldingen:

Seksualforbrytelser redusert fra 12 i 2013 til fem i 2014.

Voldssaker i det offentlige rom som er redusert med vel 30 prosent fra 36 tilfeller i 2013 til 25 i 2014.

Tyverier i bolighus som er forbundet med innbrudd har det vært en nedgang på 17 prosent fra 24 i 2013  til 20 tilfeller i 2014.

Antall trussler økt 35 prosent fra 20 til 27 tilfeller.

Antall simple tyverier(uten innbrudd) har økt med 39 prosent fra 163 tilfeller til 227 tilfeller i 2014.

Tyverier av sykler har økt med 55,6 prosent fra 36 til 56 i 2014.

26 biler ble stjålet i 2014 mot 23 i 2013.

Totalt sett har det vært en økning i antall forbrytelser på 9,5 prosent fra 737 i 2013 til 807 i fjor. For forseelser er økningen på 7,3 prosent fra 330 til 354 saker i 2014.

Oppklaringsprosenten totalt sett er på 51,7 prosent, mens den for forbrytelser er på 39,2 prosent.

Vinningskriminelle fengslet

Vi har hatt noen få vinningskriminelle som har vært meget aktive siste halvdel av 2014. Disse har i perioder hatt sin virksomhet knyttet til enkelte boligområder, noe som har forårsaket utrygghet for beboerne. De mest aktive er nå fengslet på dom eller varetekt og vil få sine saker opp for retten i løpet av kort tid, avslutter lensmann Terje Pedersen.