– Generelt blir menn sett på som mektigere, men det mener jeg årets russ har motbevist

foto