Grunnstøtte under sjømerking

Oljevern 02 har siste tiden vært i arbeid med å sette opp nye sjømerker langs kysten. Foto: Petter Emil Wikøren