Bygde kontorfellesskap for 12 millioner – nå er bare ett kontor ledig

foto