Alle stiller seg bak forslag om likelønn i kommunen

foto