Lindesnes kommune har på sine nettsider publisert en oversikt over kvaliteten på badevannet i kommunen. Den viser at samtlige av de ti stedene som er testet har god kvalitet.

Bystranda på Vigeland og Snigsanden er stedene som har fått forbedret vannkvaliteten mest fra sist måling.

Det tas prøver av badevannet hver uke i sommer. Resultatene legges ut fortløpende.

Resultatene leses av slik:

  • God: under 100 cfu/100 ml

  • Mindre god: Mellom 100-1000 cfu/100 ml

  • Ikke akseptabel: over 1000 cfu/100

Njevesanden er en av strendene som har god vannkvalitet Foto: Iselin Vårøy
Oversikten viser målinger foretatt 20.juli Foto: Skjermdump - Lindesnes kommune