Ruben (14) er den eneste som får samiskundervisning