Fylkeskommunen negativ til tre nye utsiktsboliger på Farestad