Søgne menighetsråd har nå valgt leder og nestleder for perioden frem til utgangen av oktober 2016.

Som leder er Kjell Sverre Langenes valgt og det er Sindre Fosse som er nyvalgt nestleder av menighetsrådet.

Dette valget betyr også at Langenes og Fosse er valgt som leder og nestleder for Søgne kirkelige fellesråd.