NYHET: Elgbørsen omfatter statsgrunn utenfor statsallmenning. Det er kvote på om lag 1600 elg totalt på disse områdene som strekker seg fra Kvænangen i nord til Gjerstad i sør.

- Vi vet at jegerne er svært interesserte i jaktresultater. Dette er informasjon som vi i Statskog allerede har. Det nye er at vi har utviklet en kartbasert webløsning som er tilgjengelig for alle. Det tror vi er en ekstraservice jegerne og mange andre vil sette pris på, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Jegerne rapporterer selv inn hva som er skutt, herunder type dyr og slaktevekt.Dette gir Statskog nødvendig kontroll på uttaket av elg i sine områder. Statskogserfaring er at jegerne rapporterer inn korrekt informasjon.

- Åpenhet rundt jakta kan forenkle lokale forvaltningsdiskusjoner og vil bidra til å tabort grunnløse spekulasjoner. Jegerne vil sette stor pris på det, og jeg tror mangeandre vil ha interesse av å se hvilke dyr som er skutt i områder der de ferdes, sierBreisjøberget.

Statskogs elgbørs er gratis og reklamefri og nås på http://elgbors.statskog.no. Hardu dekning, kan du følge børsen på mobiltelefonen. Brukeren kan zoome inn fraNorgeskartet og ned til det enkelte området, eller skrive i søkefeltet i løsningen. Manfår også en liste over ti sist skutte elg i det valgte kartutsnittet.

Jegerne rapporterer fortløpende under jakta, senest et døgn etter at dyr er skutt.Informasjonen vises i Statskogs elgbørs idet jegeren har rapportert.