Flere titalls personer hadde stilt seg i kø foran inngangen til Nodelandshallen når Lions skulle åpne dørene til årets loppemarked.

Det var om å gjøre å komme først til loppene.