Det brygger til ny skolestrid i Songdalen.

Få år etter at politikerne gikk inn for en forpliktende utbygging og

satsing på bygdas skoler, både i form av struktur og utbygging, så

raser debatten på ny. De siste til å melde sin atkomst i debatten er

foreldre til nåværende og fremtidige elever i

Rosseland/Brennåsen-området. De aksepterer ikke at Rosseland skole nok

en gang forbigås. I strukturvedtaket heter det at denne skolen skal

legges ned og ny bygges på Birkelid.

Politikerne har ikke blitt enige om hvilke av de mange

utbyggingsprosjektene i kommunen som skal prioriteres. Bakgrunnen burde

være kjent av alle: kommunen er ikke akkurat rik. Men bakgrunnen heter

også konflikt mellom Greipstad og Finsland, en voksesmerte kommunen

burde ha tilbakelagt for mange år siden.

Til nå har eiendomsskatt fått mest oppmerksomhet. Men vi tror

politikerne ikke har fulgt med i timen hvis de ikke forstår betydningen

av å følge opp gamle løfter i skoleutbyggingen. Kanskje vil dette

straffe seg mye mer til høstens valg enn innføring av eiendomsskatt.