Støres tåpelige oppførsel er vel er godt bilde på den uvitenheten som Ap-enes sentrale politikere har om Agder og egdene. Her på Agder nytter det ikke med halvhjertede propagandautsagn om saker som opptar oss egder. Skal Ap ha tro på større gevinst her i sør - da bør de sende andre disipler enn en helseminister som fyker frem som ei hodeløs høne. Vi trenger politikere som vet hva de snakker om og ikke de som tror de vet hva de snakker om.