– Jeg er ganske kritisk til denne måten å gjøre det på: Å helt enkelt sette til side de alkoholpolitiske retningslinjene som ble vedtatt av kommunestyret 27. april i år, sier Imeland.

Reaksjonen kommer etter at ordfører Johnny Greibesland (Sp) tok opp saken under eventuelt på formannskapets møte onsdag. Gulating som er et spesialutsalg for øl, har tegnet kontrakt for å komme inn der Trend holder til i dag i Kiwi-senteret på Rosseland. De vil fremme en søknad på nyåret og har sikte på etablering i mars. Ordfører Johnny Greibesland åpner for å endre de alkoholpolitiske retningslinjene som sier at øl bare kan selges fra kolonialbutikker. Hele meningsutvekslingen i formannskapet kan du lese på bsnett.no

Ulogisk

– Når det kommer en næringsvirksomhet som vil selge alkohol i strid med reglene vi nylig har vedtatt, burde den logiske følgen være å si nei. I stedet tar det politiske flertallet og sier logikken er at næringslivets interesser skal gå foran det vi vedtok et halvt år før, sier Imeland og gir denne bredsiden til Greibesland:

– Det er veldig kritikkverdig at ordføreren ikke har mer integritet til å stå imot sterke næringsinteresser når de banker på døra. Det rokker ved den tilliten befolkningen kan ha til det som nylig er vedtatt i kommunen.

Imeland påpeker at retningslinjene er måten politikerne styrer alkoholomsetningen på. Det må næringslivet forholde seg til og ikke forvente at politikken endres etter det som måtte komme.

– Målsettingen i planen er å redusere forbruket av alkohol og rusmidler i kommunen. Jeg kan ikke med beste vilje se at et spesialutsalg skal redusere det totale forbruket. Da måtte man akseptere at all annen omsetning avskaffes og samles om et ølmonopol, ikke ved å opprette et utsalg til ved siden av det andre, sier Imeland.

Han er bekymret for økende alkoholforbruk i befolkningen, og viser til SSB-tall som viser en økning i ølforbruk i tredje kvartal 2016 på 10 prosent målt mot samme periode i fjor. For rusbrus er tallet 20 prosent.

– Begge de typene alkohol er noe som henvender seg i stor grad til unge folk, vi må være oppmerksomme på dette og drive politikk deretter.

Overrasket over Sp og Ap

– Dere står ganske alene her?

– Jada, det er ikke så underlig det. Vi er nok vant til å ha et litt annet synspunkt i alkoholpolitikken enn de andre. Men jeg er ganske overrasket over Sp. Jeg synes de driver en veldig liberal politikk her. Jeg er også litt overrasket at Ap som har tradisjon for stor avholdsbevegelse i partiet, bare ser dette som næringspolitikk og ikke ser større enn det på saken. Vi kan ikke bare si at dette er næringsmiddel på linje med brunost og HaPå og ta det derfra.

Han avviser at politikerne rett og slett har oversett denne typen virksomhet da de laget de alkoholpolitiske retningslinjene.

– Sier vi ja til Gulating må vi si ja til alle som vil etablere slike butikker.

– Et poeng i debatten er at dette dreier seg om spesialøl som er dyrt og nytes på annen måte?

– Jeg er ikke enig i det. Du kan se på Gulatings egne hjemmesider. Der har de prispromotering, satser på at det er billig fordi de hopper over grossistleddet, slik at de skal få konkurransedyktig pris. Det handler ikke om eksklusivt som bare ressurssterke skal bruke, det er ikke slik de sier selv at det skal være, sier Imeland.

Han avslutter med å peke på at Kristiansand avviste etablering av kjeden. Blant annet Ap og Sp var mot i Kristiansand, mens Frp og Høyre var for.

Avviser: Johnny Greibesland avviser angrepet fra Imeland og tror Gulating vil være bra for senteret på Rosseland. Også Ap forsvarer sitt syn.

Han avviser at han forsøker å sette til side de alkoholpolitiske retningslinjene.

– Vi setter ikke til side de alkoholpolitiske retningslinjene, men de må revideres og det er det kommunestyret som gjør etter innstilling fra tjeneste og levekårskomiteen, sier Greibesland.

Han gjentar at en etablering av denne kjeden vil være positivt for Rosseland.

– Dette er en type butikk som satser på mangfold og stort utvalg av typer øl, flere hundre sorter. Gulating har foreløpig etablert seg i over 20 kommuner i Norge, og etablerer seg i stadig flere kommuner, sier Greibesland.

Han tror kjeden etablerer seg i landsdelen uansett og ordføreren vil helst at den positive effekten av en slik etablering kommer Rosseland til gode.

– Dersom Songdalen sier nei, vil de etablere seg i en annen kommune i regionen, og tilbudet vil være der likevel. Ved etablering på Rosseland vil det sannsynlig også bety at de andre butikkene vil oppleve økt handel og det vil være positivt for de.

Ap sier ja

Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) avviser også angrepet fra KrF.

Gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret 27. april 2016. I disse retningslinjene er ikke ølutsalg beskrevet spesifikt, det er heller ikke den etablert puben på Hortemo. Punkt 3.1 er også tydelig på at "det settes ikke tak på antall bevillinger". Jeg kan derfor ikke se at retningslinjene må endres, sier Tønnesland.

Han viser til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) som sier: «Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.»

– Denne type ølutsalg minner mer om Vinmonopolet sine butikker, særlig med tanke på hvordan ølet er inndelt etter hvordan det smaker.  De har i tillegg kunnskapsrik betjening, som jobber for å skaffe konsumenten øl som man normalt vil ha vanskelig for å få tak i. De har også et mål for at det alltid skal være spennende nyheter i butikkene. Jeg ønsker Gulating Ølutsalg velkommen til Songdalen kommune, sier Tønnesland.

På bsnett.no har en av Gulatings medeiere – Jo Broch – avvist at det dreier seg om å ha billigst mulig øl.

– De som misbruker alkohol, velger vanligvis billigere løsninger, skriver han i en kommentar til saken som referer debatten i formannskapet onsdag 9. november.