Også i dag må man påregne inntil 10 minutters ventetid for gjennomkjøring av anleggsområdet ved Døle Bro og Holmenfoss.

I området er farten satt ned fra 70 til 50 km/t i forbindelse med arbeidet som blir gjort på anleggsområdet, og det er satt i gang manuell dirigering for bilister under gjennomkjøring.

– Trafikken foregår inn og ut av anlegget og for trafikksikkerheten sin skyld har vi da satt i gang manuell dirigering på tidspunktet på dagen hvor flest biler er ute på veien, forklarte kommunikasjonssjef Nils Bernt Rinde i Nye Veier tirsdag.

Ventetid: Opp til 10 minutters ventetid er forventet Foto: Petter Emil Wikøren