Og allerede nå kan de juble for fangst.

– Vi skjøt to orrhaner for to minutter siden, og skjøt en orrhøne og en orrhane i går. Dette er virkelig årets høydepunkt, konkluderer Stulien fornøyd.

Orrfuglene skal henges til mørning på 40 døgngrader, så skal de i frysen, før de havner på middagsbordet.

– Det er noe med at en er ute med kamerater, og så er det jo dette med spenningen som er så gøy. Man rister jo i hele kroppen etter at en har skutt, forteller Stulien som registrerer god aktivitet på heia.

Opp mot 70.000 jegere på landsbasis oppgir ifølge Statsskog at de jakter på ryper hvert år, og rypejakt med hund har de siste årene blitt spesielt populært. Både lørdag og søndag har Stulien og kameratene saumfart austheia i Åseral på jakt etter fangst.

Mye fugl å se

Sondre Thorsland (27) har jaktet siden han var 14. Denne helgen er han sammen med faren og to kamerater på rypejakt på Kilen innforbi Lordehytta i Åseral. De er så langt svært fornøyde med forholdene, og kommer i likhet med Stulien ikke til å gå tomhendte hjem.

– Fugler er det alltid. Vi fikk en i går og en i dag. Forholdene tatt i betraktning, så synes jeg det er mye fugl å se. Så jeg er veldig fornøyd, konkluderer han.

Også for han er jakta et høydepunkt.

– Jakta betyr mye. Særlig siden jeg har fuglehund. Da er det ekstra gøy, synes han.

Nedgang i bestandene

Rypebestandene i Vest-Agder har de siste 20 årene blitt kraftig redusert, i likhet med i landet for øvrig. Begge rypeartene, både lirype og fjellrype, ble derfor av Artsdatabanken satt på den nasjonale rødlisten over truede og sårbare arter i november i fjor.

– Hvis vi ser de to Agder-fylkene under ett, ble det felt mellom 30 — 40.000 tidlig på 1990 tallet. I fjor ble det her felt 6.000. Dette reflekterer i stor grad tilbakegangen i bestanden, mener viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Til tross for at takseringen for i år viser at det har vært gode produksjonsforhold for rype, advarer viltforvalter Punsvik om at bestanden likevel er langt lavere enn den var et par ti år tilbake.

– Takseringen fra i år viser at det har vært gode produksjonsforhold for rype. Det betyr ikke at det er mye ryper, men at kullene som har kommet har vært gode, fordi det var gode klimaforhold i mai og juni. Det er også åpenbart at det har vært høy overlevelse på fugl fra i fjor til i år, sier Punsvik.

Langsiktig forvaltning

Han advarer mot at et godt produksjonsår ikke må bli en sovepute, og påpeker viktigheten av langsiktig forvaltning.

– Når artene har havnet på den nasjonale rødlisten, betyr det at forvaltningen bør ta grep. For fremdeles er det mye mindre ryper enn det var tidligere. Derfor er det viktig at vi ikke lar oss blende at et godt produksjonsår. Vi har hatt mange dårlige år også, og de kan komme fort tilbake.

Årsaken til tilbakegangen er trolig sammensatt.

– Både gjengroing i fjellene, klimaendringer som slår sterkere ut i fjellmiljøene, og at det mange steder jaktes for hardt og uregulert er noen av årsakene til tilbakegangen i bestanden, mener Punsvik.

Vil utsette jakta

Han mener det er viktig at forvaltningen tar grep med tanke på nedgangen i bestanden. I forbindelse med at nye jakttider, som settes for fem år av gangen, nettopp har vært på høring, har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder foreslått at jaktsesongen for kommende femårsperiode bør utsettes fra 10. september til 1. oktober for å lette jakttrykket og forhåpentligvis få bestandene opp igjen. Rypene er også viktige nøkkelarter i fjelløkologien og mange flere enn jegerne skal ha glede av de.

– Siden vi har for lite kunnskap om årsakene til nedgangen i bestandene, skal tvilen komme naturen til gode, forklarer Punsvik.