AGDER: — Dette er vold som rammer ofrene der de aller mest skulle forvente å være trygge - i sitt eget hjem. At flere av disse sakene nå kommer frem i lyset er akkurat det vi ønsker. Det vil kunne bidra til at volden opphører, skriver politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.

De siste fem årene har politiet opplevd en dobling i antall anmeldte saker som omhandler vold i hjemmet. I løpet av 2014 fikk Agderpolitiet 194 anmeldelser på mishandling i familieforhold. Dette er 51 saker flere enn de fikk i 2013, som tilsvarer en økning på 35,4 på kun ett år. Dette meldte politiet i Agder da de presenterte sin statistikk for fjorårets torsdag.

Et større fokus

Politiet opplyser at de har hatt et større fokus på vold i nære relasjoner, og mener at en stadig bedre tverretatlig- og tverrfaglig innsats har gitt resultater. Mange av disse sakene omhandler barn, og antall dommeravhør har derfor økt kraftig. Det ble gjennomført 242 avhør av barn i Barnehuset i Kristiansand. Til sammenligning ble det i 2013 gjennomført 159 dommeravhør.

Høyeste på ti år

Antall seksualforbrytelser i Agder var i fjor det høyeste på ti år. I 2014 ble det registrert 266 seksualforbrytelser. 69 voldtekter eller forsøk på voldtekt ble anmeldt til politiet i 2014. Dette er en svak økning, som har pågått de siste tre årene.

— De fleste av voldtektene er «relasjonsvoldtekter», som betyr at offeret kjenner gjerningsmannen fra før. Mange av voldtektene skjer i forbindelse med hjemmefester, eller festivaler i sommerhalvåret, opplyser Lindeberg.

Ifølge Lindeberg skal det være saker som omhandler uanstendig adferd på internett som har ført tallene til himmels.

Har utvist flere

Agderpolitiet i fjor transportert ut 263 utlendinger, mot 162 i 2013. Ifølge Lindeberg skyldes økningen, som er på 63 prosent, at det har vært en økt satsing nasjonalt på feltet som politiet har fått ekstra midler for å håndtere. Når det gjelder antall utvisningssaker er økning mindre, i fjor ble det opprettet 222 saker, mens det ble opprettet 218 året før.

Flere grove narkoforbrytelser

I 2014 registrerte politiet 3508 narkotikasaker, hvorav 82 av disse dreier som om grove forhold. Sistnevnte forhold har en økning på 18,8 prosent. Ifølge politiet sier dette mer om politiets innsats enn det gjør om trender. Hun peker også på at mange av dem som bruker elller omsetter narkotika, også er aktive innen andre former for kriminalitet.

— Vi har vært mer aktive på dette feltet det siste året. Vi har oppklart flere tunge saker, og hatt flere samarbeidsprosjekter med andre politidistrikt, sier Lindeberg.

Mange tyverier

Selv om færre egder opplevde å bli frastjålet eiendeler på offentlige steder i 2014, er det fremdeles mange grove tyverier fra villaer og leiligheter. I 2014 ble begått 283 grove tyverier fra villa, mens tallet for leiligheter var 84. Dette er en liten nedgang på 2,4 prosent fra året før. Likevel opplevde flere å bli utsatt for simple og grove tyverier fra garsjer. Politiet forklarer de 256 lovbruddene med forhold som er knyttet til en bølge av dekktyverier i den østlige delen av Agder i fjor høst.

— Det er svært få tyverier fra bolig når eier er hjemme, men sakene er likevel belastende for dem som bli berørt. I 2015 ønsker vi å rette et særlig fokus mot disse forholdene, sier politimesteren.

Oppklarer flere saker

Kun ett år tidligere, har Agderpolitiet hatt høyere oppklaringsprosent enn i 2014. Mens landsgjennomsnittet for å oppklare kriminelle saker på landsbasis ligger på 3 prosent, har Agderpolitiet en prosent på 45,2. — Dette er den nest høyeste oppklaringsprosenten vi har hatt på Agder. Antall narkotikasaker påvirker denne prosenten, sier Lindeberg.

Gjennomsnittlig brukte politiet i Agder 104 dager på å oppklare saker, mens kravet ligger på 110. Likevel har politidistriktet saker som ligger lengre enn dette. De har pålegg om at det til enhver tid ikke skal ligge mer enn 1900 saker som er eldre enn tre måneder, men ved årsskiftet hadde politiet 2055 saker.