MANDAL

Den 36 år gamle mandalskvinnen er tidliger dømt sju ganger, hovedsakelig for brudd på narkotika— og veitrafikkloven. I tillegg er hun også bøtelagt en rekke ganger.

Sju månders analysetid

30. august 2013 ble hun tatt med 23,59 gram hasj i boligen i Mandal. Her gikk det sju måneder før politiet fikk analysesvar fra Kripos.

11. oktober samme år ble hun tatt i Kristiansand med 6,94 gram metamfetamin og 3 gram marihuana. Her brukte Kripos én måned på analysen.

26. mars 2014 ble hun tatt med 16,38 gram hasj og 0,67 gram amfetamin. Her brukte Kripos sju måneder på å gi analysesvar til politiet.

I tillegg ble hun også tatt for besittelse av 0,82 gram heroin og subutextablett. Et forhold hun har innrømmet.

Siste gang hun ble dømt var i 2012, da hun fikk betinget fengsel.

Gir straffereduksjon

Selv om Kristiansand tingrett understreker at det er straffeskjerpende at 36-åringen er straffedømt flere ganger for narkotikaforhold, mener retten den lange tiden som har gått fra hun ble tatt til politiets etterforskning var klar, er formildende. Særlig trekker retten fram den lange tiden det har tatt for å få analysessvar fra Kripos. I tillegg til at det også har har svært vanskelig for politiet å få tak i 36-åringen.

Retten fastsatte straffen til 45 dagers betinget fengsel med to års prøvetid, og 4000 kr i bot.