MANDAL/AUDNEDAL: Under en nattlig kjøretur 16. juli på riksvei 461 i Audnedal på en uregistrert ATV gikk det galt for 25-åringen. Han hadde drukket en god del alkohol før han la ut på kjøreturen. I for høy fart kolliderte han med en veifender. 25-åringen ble kastet over rattet på ATV-en og ble lettere skadd, mens kjøretøyet fikk betydelige skader.

1,27 i promille

Blodprøven som ble tatt av 25-åringen halvannen time etter kjøreturen viste en promille på 1,27. Kjøring i beruset tilstand over 1,2 skal straffes med fengsel.

Retten trekker i skjerpende retning, i tillegg til den høye promillen, at han kjørte for fort og at kjøreturen endte i en ulykke. At ATV-en var uregistrert mener retten også er skjerpende, i tillegg til at 25-åringen i 2014 ble bøtelagt for å kjøre båt i alkoholpåvirket tilstand.

Halvannet år uten lappen

Retten fastsatte straffen til 15 dagers utbetinget fengsel. Boten settes til halvannen ganger brutto månedslønn, det vil si 60.000 kr i dette tilfellet. I tillegg blir han uten førerkort i halvannet år, og må ta full ny førerprøve før han igjen kan sette seg bak rattet.