Avdekket middelaldergård: Et av de mest unike funnene på 70 år