Fryktet nedgangstider – leverte rekordår og overskudd på nærmere ti millioner