Rapporterte inn bruk av piggtrådgjerde: – Det kan føre til mye lidelse