Mistenker ruskjøring – har beslaglagt førerkort

foto