Spleiselag sikrer fyrvoktere på Lindesnes fyr

Fyrvokterordningen opprettholdes. Nå er den ene av to stillinger lyst ut. Foto: Anne Gunn Pedersen