Målet er at trafikksituasjonen skal bli bedre og mer sikkert ved å bygge en rundkjøring her. Målet er at trafikksituasjonen skal bli bedre og mer sikkert ved å bygge en rundkjøring her. Foto: Morten Klaussen

Søker om mer enn 3,5 millioner kroner til utbedring av Marnarkrysset