Søker om mer enn 3,5 millioner kroner til utbedring av Marnarkrysset

foto