— Når hun ble pågrepet ble det begått mange feil mot henne. Den lokale forsvareren sier at de to første nivåene i rettssystemet ikke er så nøye på den type brudd, men når det kommer til det tredje og øverste nivået, vil vi ha mulighet til å nå frem med at grunnleggende rettigheter har blitt tilsidesatt. Dermed vil vi ha mulighet til å annullere prosessen og få Rita ut av fengselet, forteller den narkodømte kvinnens advokat, Nils A. Grønås.

Når ankesaken mot narkodømte Rita Grimestad starter førstkommende tirsdag, vil ikke kvinnens avdokat ikke reise ned for å overvære saken.

Reiser neste gang

Grønås har blitt fortalt at det er vanskelig å oppnå noe i første og annen rettsinstans i det Ecuadorianske rettssystemet, og satser derfor alt på å reise ned dersom saken ankes videre til siste instans.

— Det er kostbart å reise ned. Man må avveie for og imot hvilken nytte det har. Vi vet at hvis anken blir forkastet, så er det den siste instansen vi hele tiden har blinket ut som en reel mulighet til å oppnå noe, sier Grønås.

Justering av dommen

Selv om grunnleggende rettigheter blir tilsidesatt, har han tro på at dommen kan bli redusert når ankesaken starter til tirsdag.

— Jeg har undersøkt straffen hun fikk på 10 års fengsel med Equdoriansk rettspraksis, og nivået på dommen bør ligge på 4-7 år ut fra den mengden narkotika hun ble dømt for å smugle. Derfor har jeg et håp om at de vil justere selve straffen noe, sier Grønås.

Grove feil

Grønås mener det er først i tredje og øverste rettsinstans de vil ha en reel mulighet til å få prosessen annullert prosessen og Rita ut av fengselet.

— For det første er dommen bygd opp på at grunnleggende rettigheter har blitt tilsidesatt helt siden hun ble pågrepet. Det er begått grove brudd på hennes rettigheter og grove saksbehandlingsfeil. Blant annet det å ha tolk til stede som forteller hva man er anklaget for, og muligheten til å ta til motmæle har vært fraværende siden hun ble pågrepet, forteller Grønås.

Han har også blitt fortalt at tredje rettsinstans vektlegger grunnleggende rettigheter mer.

— Jeg har ingen tro på at det vil bli en enkel affære, men jeg har et håp om at så grunnleggende rettigheter vil vinne fram, fortsetter han.

Ikke lett

Dersom dommen ikke blir annullert i siste rettsinnstans, er han klar for å begynne å jobbe med en soningsoverføring på stedet.

— Hvis det skulle komme en dom da, er det bare å begynne å jobbe med og få til en soningsoverføring, sier kvinnens advokat.

Selv om han håper å få redusert eller annullert dommen, er han klar over at det kan bli en kamp å få til.

— Det er et rettssystem som har gitt enkel behandling frem til nå, så det gjør oss skeptiske. Men jeg har et håp om at vi skal klare det, avslutter han.