MANDAL Den kommunale navnkomiteen foreslo å skifte navn på en av byens sentral gatestubber. Fra Roald Amundsens vei til Emanuel Vigelands vei. Bakgrunnen er at komiteen har fått i oppdrag å finne en gate i Mandal som skal bære mandalskunstnerens navn. Navnkomiteen mener gaten bør ligge i nærheten av barndomshjemmet og storebroren Gustav Vigelands vei. Komiteen mener derfor stikkgaten fra Gustav Vigelands vei, Roald Amundsens vei, er den beste kandidaten. Og foreslår derfor å skifte denne gatens navn til Emanuel Vigelands vei. Navnkomiteen består av Knut Lindseth, Inga Fjeldsgaard og Reidar Hommen.

Beboerne i Roald Amundsens vei har blandete meninger om saken. Saken er enstemmig vedtatt av driftsstyret.

Andre gatenavneendringer

Navnkomiteen har også disse forslagene til endringer av veinavn.

Lindlandsveien : Det er for får ledige husnummer til Holumsveien, og lokalveien/sløyfa får navnet Lindlandsveien.

Homsvika : Eiendommene i Homsvika-område får adresse Homsvikaveien.

Eigebrekk : Storeheiaveien får Fjordåsveien som nytt veinavn.

Juviksodden hytteområde : Juviksodden og Høgsåsen blir nye veinavn.