Ordfører Even Tronstad Sagebakken er fornøyd med at fylkeskommunen har bevilget penger til en mer trafikksikker løsning for fotgjengere i Bryggegata ved Adolph Tidemands bro. Ordfører Even Tronstad Sagebakken er fornøyd med at fylkeskommunen har bevilget penger til en mer trafikksikker løsning for fotgjengere i Bryggegata ved Adolph Tidemands bro. Foto: Kristian van Pelt

Nå skal det bli tryggere å krysse Bryggegata ved Adolph Tidemands bro