Stenger veier for å skifte vann- og avløpsledninger

foto