Gjennomførte konsert til tross for kommunens klare fraråding

foto