Etterlyser bedre samarbeid for å få løst måkeproblematikk

foto