Åpnet kiosk på under et døgn: Gir bygdas ungdom ansvar for driften

foto