Innbyggerne kan få regningen på 30 millioner

foto