Vil innlemme deler av Skriverhaven i skolegården

foto