Ansetter ikke ny fyrvokter på Lindesnes fyr

Norges siste, faste fyrvokter skal gå av. Kystverket kommer ikke til å ansette ny fyrvokter. Kystdirektøren tror det kommer til å bli en tjenlig løsning.

  • Monica Gyberg Nielsen

– Kystverket kommer ikke til å ansette en ny fyrvokter ute på Lindesnes fyrstasjon etter at Kjell Olsen går av med pensjon, sier Regiondirektør Katrine Solheim Aas, i Kystverket Sørøst.

Videre påpeker Solheim Aas at stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har en leieavtale med Kystverket: «Som vederlag plikter leietaker å utføre arbeidsoppgaver i henhold til årlig fastsatt arbeidsprogram som innebærer diverse vedlikehold av bygningene som leies».

– Annet vedlikehold utføres av Kystverket, sier Solheim Aas.

Direktør Espen Føysland, på Lindesnes fyr, har fått lite informasjon og venter fortsatt på svar på hvordan ordningen blir videre. Han regner med en avklaring i løpet av noen uker.

– Det vi vet foreløpig er at de ser på en ordning, og vi avventer informasjon fra Kystverket om hva vi gjør med vaktplanen ut året, sier Føysland.

Fyrstasjonen ligger værutsatt til og Frøysland sier de har signalisert at de ønsker å ha en ordning hvor noen er til stede hele tiden, slik som fyrvokterne er i dag. Det er det tre hovedgrunner til. Sikkerhet, holde anlegget i «ship-shape», samt image og omdømme.

– Klart det er en attraksjon i seg selv å ha en fyrvokter. Publikum liker å snakke med dem. Det er en del av stedet, at det er fyrvoktere der, forteller Frøysland.

Han mener fyrvokterne er en viktig del av fyret, og tror kanskje helheten vil forsvinner litt.

– Det er noe ekte og operativt med fyrvoktere , forklarer Frøysland

Med tanke på turistene sier Frøysland at det er viktig at de klarer å opprettholde standaren med godt vedlikehold av bygninger og uteområdet.

– Det er ingen grunn til å tro at det vil forfalle. Det som skjer nå skal ikke gå ut over vedlikeholdet, men spørsmålet er hvem som gjør hva, sier han.

Kjell Olsen går av med pensjon til høsten. Han håper fyrmuseumet er i stand til å ta vare på stasjonen, men synes det er synd hvis fyret ikke får fyrvoktere lenger.

– Fyrene mister sjela, de står som et skall. Det er ikke det samme når det ikke er folk der, fortsetter Olsen.

Han legger til at det var like ille på Ryvingen og Lista når de mistet fyrvokterne. Han synes det er synd for både fyrene og fyrvokterne.

– Veldig mange av fyrene forfaller ganske mye raskere når det ikke er folk på dem, legger Olsen til.

Kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket mener de har en god ordning fremover og tror det kommer til å bli en tjenlig løsning.

– Enkelt sagt er det en økonomisk vurdering, men også en praktisk og organisatorisk vurdering, sier Vik Arset.

Han forteller at de skal gjøre seg noen erfaringer med hvordan midlene blir disponert, for deretter å ta vurderinger ut fra det.

– Dette er veivalget nå.

Kystdirektøren tror heller ikke det kommer til å bli noen konsekvenser for fyrets sjel.

– Ingen konsekvenser slik vi ser det, sier Vik Arset.

Janne Fardal Kristoffersen er tidligere ordfører i gamle Lindesnes kommune og har sterke meninger mot det nye valget som er tatt. Hun synes det høres ut som en utrolig dårlig ide og veldig feil prioritering.

– Det er utrolig trist. Det er ingen tvil om at fyrvokterne holder det fantastisk flott, men også med tanke på sikkerhet. Det at det er mennesker til stede hele tiden, er viktig med tanke på beredskap og sikkerhet, sier Fardal Kristoffersen.

Hun ser ingen grunn til at de ikke skal erstatte fyrvokteren. Hun mener det er både nødvendig og naturlig å opprettholde det.

– Lindesnes fyr er vår stolthet, og den viktigste merkevaren til kommunen. Fyrvokterne er en viktig del av helheten, forteller Fardal Kristoffersen.

– Tror du fyret blir fattigere nå?

– Ja, selvfølgelig, svarer hun.

Les hele saken med abonnement