– Dette er første gangen hvor vi som kirke ikke kan samles til gudstjeneste i påsken i nyere historie, sier prost i Lister og Mandal prosti, Geirulf Grødem, foran Lyngdal kirke. Koronakrisen har ført til at kirken i større grad har tatt i bruk sosiale medier for å nå flest mulig. – Dette er første gangen hvor vi som kirke ikke kan samles til gudstjeneste i påsken i nyere historie, sier prost i Lister og Mandal prosti, Geirulf Grødem, foran Lyngdal kirke. Koronakrisen har ført til at kirken i større grad har tatt i bruk sosiale medier for å nå flest mulig. Foto: Torrey Enoksen

«Gud er akkurat like mye til stede i denne krisen som han alltid har vært»