Sp-ordfører Johnny Greibesland gikk sist uke til det uvanlige skritt å kritisere sin egen regjering. Bakgrunnen er at kommunene får flere oppgaver – men ikke nok statlige midler til å følge disse opp.

Han mener sogar at de rødgrønne får et forklaringsproblem i 2009-valget hvis ikke kommuneøkonomien bedres vesentlig.

Det er lett å være enig med Greibesland. Også når en ser på bakgrunnen: Når en kommune sliter økonomisk så sier alltid Fylkesmannen at kommunene må hente inn maks egne inntekter, det vil si maks i renovasjon, vann- og avløpsavgifter, samt innføre eiendomsskatt. Nå innfører etter alle solemerker både Søgne og Songdalen dette – til tross for at Søgne får noen ekstra millioner i 2008.

Men prognosene for kommende år viser at ekstra millioner fra eiendomsskatt i høyden sørger for at driften kan fortsette på dagens nivå. Da forsvinner også regjeringens argument, såfremt ikke meningen er at kommunen skal innføre maksgrenser på eiendomsskatten.

I første omgang er det snakk om å innføre en skatt på to promille av eiendommens verdi. Maksgrensen er på sju promille, og på en eiendom til to millioner vil dette utgjøre 14.000 kroner. Så høy skatt har ikke mange lokalpolitikere lyst til å gå til valg på.