Finslandshallen fylles av feststemte sultne finslendinger og andre tilreisende. Foto: Anne Lise Riseng

Finsland for noen tiår siden blitt omtalt i nasjonal presse for å ha verdens største 17-mai komitè i forhold til innbyggertallet. En hovedkomitè og flere underkomitèer. De har nå blitt en egen organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Cirka 80 finslendinger var i år med i ulike komitèer.

– Vi er mange, hver har sine oppgaver, alt er i grunnen sånn som før, sa hovedkomitèens leder Fjeldsgård da vi fikk noen få ord med han mellom ulike oppgaver som hører lederrollen til når det er 17. mai i Finsland.

Rullerer

Det er ikke de samme som er med hvert år. Dette rullerer og er en oppgave for bygda som de færreste slipper unna. Finslandshallen blir rigget med bord og i år var det dekket til rundt 700 personer i bygda med rundt 1000 innbyggere. Det var ikke mange tomme stoler å se når de etter toget benket seg for hyggelig måltid med rundstykker og kaker. Etterpå er det en mengde aktiviteter før folk går hjem og hviler seg litt før folkefesten om kvelden.

Ordfører Johnny Greibesland gikk først for siste gang som ordfører for Songdalen og hjembygda si. Foto: Anne Lise Riseng
Fra Kristiansand kommer Spadser & Blæse-Ensembelet og sørger for musikk til Toppen av Kristiansand for så å dra ned til Kristiansand og borgertoget. Foto: Anne Lise Riseng
Skolebarn sang på tilhengerscene. Kreativiteten blomstrer i Finsland. Foto: Anne Lise Riseng
Alle går i et tog i Finsland. Foto: Anne Lise Riseng
Samlet utenfor skolen før folketoget. Foto: Anne Lise Riseng
Glade finslendinger feirer nasjonaldagen. Foto: Anne Lise Riseng
Politikere fra Songdalen på plass i toget i Finsland. Noen går både i Greipstad og Finsland. Foto: Anne Lise Riseng
Frp-politiker og finslending Øistein Hatlebakk. Foto: Anne Lise Riseng
På folkefesten deles ut premier for aktiviteter. John Thomas Roland delte ut twistposer til en hel gjeng av vinnere opplest av formann Kristen Fjeldsgård (til høyre). Foto: Anne Lise Riseng