Solveig Nordkvist (H), Jan Kåre Haugland (Krf), Marit Jakobsen (Krf) og Yngvild M. Haugen (Ap) stemte for å innføre eiendomsskatt i Songdalen allerede fra 2008. Ordfører Johnny Greibesland (Sp) samt Arild Birkenes (Frp) og Helge Stapnes (Ap) stemte i mot.

Dermed vil det i kommunestyret 21. februar bli spennende å se om det er enighet i partiene eller om dette viser mer et personlig syn. Arbeiderpartiet hadde en stemme for og en i mot i formannskapet, så det er tydelig ikke enighet omkring dette temaet i Songdalen Arbeiderparti.

Ordfører Johnny Greibesland sier til Budstikka.com at partiet hans ønsker å se tiden an i håp om at det skal bli større uttelling økonomisk for Songdalen kommune, når regjeringen har ferdigstilt arbeidet med å se på inntektsstystemet til kommunene. Dette skal være klart i september i år, og kan om dette utvalget legg til grunn utvalget fra forrige regjering, det såkalte Borgutvalget, føre til flere millioner ekstra i kommunekassa.

- Jeg velger å følge partiets mening i denne saken, sier Greibesland.

Eiendomsskatt fikk flertall i formannskapet, hvorvidt det vil bli flertall i kommunestyret er uklart.